Wat is splitsen?

Splitsen betekent dat een gebouw of vastgoedobject juridisch in stukjes wordt geknipt. Het zijn bijvoorbeeld woningen, bedrijfsruimten, parkeerplaatsen of stukken grond.

Splitsen wordt vaak toegepast bij wooncomplexen, zoals flats en rijtjeshuizen, en bedrijfsgebouwen die eigendom zijn van een woningcorporatie, gemeente of grote belegger. De eigenaar splitst deze gebouwen en percelen om de woningen of bedrijfsruimten vervolgens afzonderlijk te verkopen en het vastgoed zo rendabeler te maken.

Een splitsing is een complex en vaak lang traject, waarbij een groot aantal zaken een rol spelen. Denk aan vergunningen, erfpacht en het inrichten van een Vereniging van Eigenaren, maar ook aan bouwkundige kwaliteitsverbeteringen of aanpassingen. Dit traject is hét specialisme van Vastgoedsplitsen.